Όροι Χρήσης

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο αυτόματα δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση για το GDPR.

Σε περίπτωση που ο χρήστης διαφωνεί με τους παρακάτω όρους χρήσης οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών, διαφορετικά σημαίνει ότι τους αποδέχεται.

Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E. διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά βούληση και χωρίς άλλη προειδοποίηση πλην της ανακοινώσεως στον χώρο αυτό των κανόνων που αφορούν το περιεχόμενο των σελίδων των χρηστών της και είναι στην ευθύνη του πελάτη να φροντίζει να ενημερώνεται σχετικά από την παρούσα ιστοσελίδα.

Γενικοί Όροι

Η παρούσα ιστοσελίδα βρίσκεται υπό την εποπτεία της εταιρίας ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E που εδρεύει στην οδό Κρυονερίου 112, Κρυονέρι .

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή και αλλοίωση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.

Η ιστοσελίδα της ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E. έχει ως στόχο την πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
Η πρόσβαση σ' αυτή και η χρήση της υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και κανόνες:

1. Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα, σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E ,
αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν. 2121/1993 "περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων".
Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης ή χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E. Ορισμένες φωτογραφίες εχουν αποκτηθεί δωρεάν από το site unsplush.com.

2. Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία και οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα.

3. Η διασύνδεση της ιστοσελίδας με άλλες μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για τη διευκόλυνση των χρηστών-επισκεπτών. Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία των χρηστών-επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links) ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών, που εμπεριέχονται σε κάθε παρόμοια ιστοσελίδα.

4. Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει, τροποποιεί ή/και αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο ή/και πληροφορία που περιλαμβάνεται σ'αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

5. Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E θα διατηρεί σε προστατευμένο και ασφαλές αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα των χρηστών της, που θα έρθουν εις γνώση της, βάσει των υποβληθεισών αιτήσεων και πραγματοποιηθεισών συναλλαγών με σκοπό την διατήρηση της καλύτερης δυνατής συναλλακτικής σχέσης.

6. Ο διακριτικός τίτλος - σήμα (ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E) που αναφέρεται στον ιστότοπο xamilos.gr και σε όλους τους ιστότοπους που προέρχονται από κατασκευή ή ιδιοκτησία της ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E. Απαγορεύεται η αλλοίωση ή η επεξεργασία ή η αφαίρεση του (μερική ή ολική). Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

7. Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E παρέχει πλήρη εχεμύθεια και δεσμεύεται οτι δεν κοινοποιεί σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail, τηλ, κλπ κλπ) που συμπληρώνετε κατα την περιήγηση σας στον ιστότοπο xamilos.gr και από κανέναν άλλον ιστότοπο που έχει κατασκευάσει και φιλοξενείται στα συστήματα της (web hosting), ούτε τα χρησιμοποιεί για στατιστικούς λόγους. Η κοινοποίηση των στοιχείων σας γίνεται μόνο ύστερα από αίτημα των αστυνομικών ή εισαγγελικών αρχών που διέπουν το Ελληνικό δίκαιο. Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E ενδέχεται να σας ενημερώνει ανά διαστήματα με ενημερωτικά e-mail, newsletter για προιόντα, προσφορές, υπηρεσίες της εταιρίας. Από τις συγκεκριμένες λίστες ενημερώσεων μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αφαιρέσετε την διεύθυνση σας ακολουθόντας τις σχετικές οδηγίες που περιγράφονται.

8. Ο πελάτης με την συμπλήρωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων στον ιστότοπο xamilos.gr κατανοεί οτι οι αιτήσεις κατέχουν ταυτόχρονα θέση υπεύθυνης δήλωσης (άρθρο 8 Ν.1599/1986) και με ατομική του ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.) που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 Ν. 1599/1986 δηλώνει ότι τα στοιχεία των αιτήσεων είναι αληθή και επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη ενέργεια που έχει επιλέξει. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει μαζί του για επιβεβαίωση στοιχείων και αν υπάρχει κάποια χρέωση που δεν αναφέρεται να με ενημερώσει εγγράφως με e-mail το οποίο θα πρέπει να αποδεχθεί για να εκτελεστεί η συγκεκριμένη ενέργεια.

9. Το όνομα και το λογότυπο Joomla!™ που ενδεχομένως να φαίνεται μέσω του ιστότοπου ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E, χρησιμοποιούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μετά από περιορισμένη άδεια της Open Source Matters. Η E-base.gr δεν σχετίζεται με (ούτε υποστηρίζεται) την Open Source Matters ή το Joomla!™ Project. Όλα τα πενυματικά δικαιώματα ανήκουν στους δημιουργούς τους.

Όροι Χρήσης Social Media

Καλώς ήρθατε στη σελίδα facebook - Twitter - Youtube (εφεξής η «Ιστοσελίδα») της ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις νομικά δεσμευτικές πληροφορίες, που ακολουθούν για δική σας ενημέρωση. Mπαίνοντας στις συγκεκριμένες σελίδες της εταιρείας μας αποδέχεστε αυτόματα και τους όρους χρήσης, σε αντίθετη περίπτωση (που δεν συμφωνείτε) παρακαλούμε αποχωρήστε αμέσως.
 
Α. Όροι Χρήσης & Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων
Ισχύουν αναλόγως και συνεπώς, δεσμεύουν κάθε χρήστη – επισκέπτη της Ιστοσελίδας, οι «Όροι Χρήσης» και η «Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων» της ιστοσελίδας xamilos.gr
Η ΧΑΜΗΛΟΣ A.B.E.E. (εφεξής η «Εταιρεία») αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη διασφάλιση της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών καθώς και των συνεργατών της. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να αναφέρονται άμεσα ή έμμεσα στην Ιστοσελίδα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συνεργατών της, όπως τα ονοματεπώνυμα τους. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί άμεσα τις σχετικές αναρτήσεις χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση. Ακολούθως, αριθμοί τηλεφώνων, φυσικές ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή άλλες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας, που τυχόν αναρτώνται από μέλη της κοινότητας στον τοίχο (“wall”) της Ιστοσελίδας της Εταιρείας, θα αφαιρούνται άμεσα χωρίς οποιαδήποτε προειδοποίηση.

Β. Κανόνες Δεοντολογίας
1. Διευκρινίζεται ότι ισχύει και δεσμεύει κάθε χρήστη – επισκέπτη της Ιστοσελίδας ο κώδικας συμπεριφοράς χρηστών internet, καλούμενος «NETIQUETTE».
Η Εταιρεία ενημερώνει τους χρήστες της Iστοσελίδας ότι οι απόψεις, οι οποίες διατυπώνονται με τη μορφή μηνυμάτων ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μέσω της Iστοσελίδας, εξ αφορμής της χρήσης της ή και επ’ ευκαιρία αυτής, δεν αντικατοπτρίζουν, ενδέχεται να μην εκφράζουν, αντιπροσωπεύουν καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τις απόψεις της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται να καταγράφει με αυτοματοποιημένο τρόπο το περιεχόμενο των μηνυμάτων οποιασδήποτε μορφής, που αποστέλλονται από τους χρήστες της Ιστοσελίδας, τα οποία δύναται να επεξεργάζεται σε εξατομικευμένη βάση μόνο προς τον σκοπό επιβεβαίωσης της τήρησης των παρόντων όρων ή και στις περιπτώσεις, που επιβάλλεται ή επιτρέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και υπό τους όρους αυτής.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την απώλεια ή τη μη αποθήκευση ή την καταστροφή οποιωνδήποτε μηνυμάτων, αρχείων ή άλλου περιεχομένου, το οποίο αναρτάται ή διακινείται μέσω της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται με αυτοματοποιημένο τρόπο και με την ύπαρξη ειδικού προς τον σκοπό αυτό λογισμικού να ελέγχει την ύπαρξη λέξεων ή και φράσεων, που παραβαίνουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τους παρόντες όρους.

Oι χρήστες σε κάθε περίπτωση πρέπει να φροντίζουν με αποκλειστικά δική τους επιμέλεια και ευθύνη, ώστε τα μηνύματα, που αποστέλλουν στο πλαίσιο κάθε επικοινωνίας:

1. να μην έχουν περιεχόμενο παράνομο, αήθες, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, ρατσιστικό, χυδαίο ή εν γένει αντιβαίνον στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, στην καλή πίστη, τα χρηστά ήθη (κοινωνική ηθική) και την δημόσια τάξη,
2. να μην έχουν στόχο να διαβάλουν ή να συκοφαντήσουν πρόσωπα, εταιρείες ή οργανισμούς,
3. να μην παρεμποδίζουν τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας,
4. να μην προσβάλουν την προσωπικότητα τρίτων,
5. να μην παραβιάζουν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
6. να μην συνιστούν ποινικό αδίκημα και να είναι απολύτως σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Εταιρεία δικαιούται χωρίς να υποχρεούται να μην αναρτήσει ή και να κατεβάσει, αποσύρει, τροποποιήσει, αφαιρέσει ή και να διαγράψει από την Ιστοσελίδα μηνύματα, τα οποία θεωρεί κατά την απόλυτη και ελεύθερη κρίση της, ότι προσκρούουν σε οποιονδήποτε από τους ανωτέρω όρους, διακόπτοντας κάθε σχετική συνομιλία δίχως να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη εξ’ αυτού του λόγου.

Μηνύματα, σχόλια και αναρτήσεις των χρηστών – επισκεπτών της Ιστοσελίδας, τα οποία παραβιάζουν έστω και έναν από τους παραπάνω κανόνες ή και ζημιώνουν την εικόνα, φήμη και το κύρος της Εταιρείας, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, θα διαγράφονται αυτομάτως και δίχως οποιαδήποτε προειδοποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δύναται να λάβει επιπλέον κάθε άλλο πρόσφορο για την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων της, μέτρο, όπως να μπλοκάρει τον λογαριασμό του χρήστη, που παραβίασε τους ανωτέρω όρους με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος της.

 

 Ανακοινώσεις

Σε αυτό τον χώρο αναρτούνται οι σχετικές ανακοινώσεις ανά ημερομηνία ανάρτησης που αφορούν τιμολογιακή ή άλλη τροποποίηση της εταιρείας όταν υπάρξουν (δεν αναρτούνται εδώ ανακοινώσεις προσφορών, υπηρεσιών, κλπ). 

Έπιπλο σημαίνει Οικογένεια..

Από το 1965, η Οικογένεια Χαμηλού, συνεχίζει την παράδοση που κληρονόμησε από τους προγόνους της στη Σμύρνη της Μικράς Ασίας. Καλλιτέχνες επιπλοποιοί δημιουργούν με μεράκι ποιοτικά & ανθεκτικά έπιπλα..

Στοιχεία επικοινωνίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 81 61 533 - 210 622 09 55.

Email: info@xamilos.gr

Όροι Χρήσης

GDPR - Προσωπικά Δεδομένα

Διευθύνσεις

 Λεωφόρος Κρυονερίου, 112 Κρυονέρι  14568

 

Εγγραφείτε στο Newsletter

έτσι θα λαμβάνετε τις νέες προτάσεις και δημιουργίες μας..
© 2019-2023 Έπιπλα Χαμηλός. All Rights Reserved. Κατασκευή: Pageup.gr | Φιλοξενία: E-base.gr

Search